top of page
Kozel Fenestra - repase historických oken a dveří.

Dřevěné okno KOZEL 1923

V naší truhlárně vyrábíme repliky původních historických oken nebo novodobá dřevěná okna avšak za použití tradičních materiálů, které zpracováváme pomocí moderních technologií. Vyrábíme dřevěná špaletová okna nebo dřevěná jednoduchá okna.

Špaletové okno

Dřevěné špaletové okno KOZEL1923

Špaletová okna nebo kastlová okna byla v minulosti velmi běžná, zejména v historických budovách. V současné době se stále více využívají při rekonstrukcích památkově chráněných objektů, ale i v moderních stavbách, kde dodávají interiéru jedinečný vzhled. Naší snahou je realizovat takové repliky oken, která jsou od nerozeznání od originálů. Samozřejmě kromě tradičních materiálů používáme moderní prvky a postupy, které vyhoví nárokům 21. století. Díky našemu přístupu a technickému řešení špaletových oken obstojíme při konzultacích s odborníky památkové péče.

V odůvodněných případech přistupujeme ke kompletní truhlářské repasi nebo renovaci zejména památkově cenných oken. U běžných, památkově neexponovaných staveb je v případě požadavku na repasi dobré zvážit ekonomickou stránku věci.

 

Dřevo a profilace

Používáme masivní lepené profily z borového dřeva. Na okna, která jsou opatřena lazurou nebo olejem používáme dubové nebo jiné netradiční dřevo. Okenní rámy a křídla frézujeme včetně požadované profilace z jednoho kusu dřeva, bez dekorativních nebo zasklívacích lišt.

 

Zasklívání

Okna zasklíváme z vnější strany křídla do trvanlivého a trvale pružného sklenářského tmelu. Barva tmelu je přizpůsobena barvě křídla dle vzorníků RAL i NCS. Používáme jednoduchá nebo izolační dvojskla. Pro zvýšení hlukové izolace nebo bezpečnosti osazujeme skla typu CONNEX. Pokud je křídlo rozděleno na několik tabulí, použijeme skutečné rozdělení plochy dřevěnými profily, bez meziskelních nebo nalepovacích příček.

 

Těsnění

Jednotlivé prvky dřevěného okna na sebe navazují, všechny dosedací plochy jsou přesné. Díky kvalitním dřevěným hranolům jsou okna pevná a ani po delší době se nekroutí. Těsnění je možné vložit do vnitřního křídla. Vnější křídlo zůstává bez těsnění, aby byla zajištěna přirozená infiltrace vzduchu a okno se nerosilo.

 

Povrchová úprava

U špaletových oken se jedná převážně o repliky původních dřevěných oken. Proto jsou povrchové úpravy oken prováděny převážně ručně, klasickým lakýrnickým způsobem. Používají se nátěrové hmoty od tradičních prověřených výrobců. Ručně lakovaná okna lze kdykoliv dobře opravovat a při pravidelné údržbě se stávají téměř nesmrtelná.

 

Panty

Okna jsou osazena zasekávanými panty, tradičním řemeslným způsobem. Toto řešení je požadováno památkáři u rekonstrukcí památkově chráněných objektů. Na méně exponované objekty lze použít modernější stavěcí šroubované panty.

 

Kličky, vnější vybavení oken

Ctí se původní duch dřevěného špaletového nebo kastlového okna. Pokud jsou k dispozici původní kličky, jsou repasovány a osazeny zpět. Původní repasované kování je vždy ozdobou dřevěného okna a podtrhuje jeho autenticitu. Chybějící kličky jsou ulity. Při nákupu nových se hledají takové, které nejvíce odpovídají původnímu záměru okna.

Jednoduché okno

Dřevěná okna KOZEL 1923

Jednoduchá okna jsou naší alternativou k veřejnosti známým “eurooknům”. Na rozdíl od výrobců eurooken, používáme nenastavované dřevěné profily, které nám umožňují vytvořit subtilnější rámy a křídla při zachování všech technických standardů moderního dřevěného okna. 

Jednoduchými okny můžeme nahradit i okna špaletová nebo okna kastlová. Tvarosloví jednoduchého okna zcela odpovídá vnějšímu vzhledu okna špaletového s tím rozdílem, že se vše odehrává pouze v jednom, vnějším okně. Toto řešení je ekonomičtější a lze použít u objektů, která nejsou v oblasti zájmu památkové péče. 

 

Dřevo a profilace

Používáme masivní lepené profily z borového dřeva. Na okna, která jsou opatřena lazurou nebo olejem používáme dubové nebo jiné netradiční dřevo. Okenní rámy a křídla frézujeme včetně požadované profilace z jednoho kusu dřeva, bez dekorativních nebo zasklívacích lišt. Tvarosloví odpovídá původním oknům nebo požadovanému návrhu okna nového.

 

Zasklívání

Okna zasklíváme z vnější strany křídla do trvanlivého sklenářského tmelu. Barva tmelu je přizpůsobena barvě křídla dle vzorníků RAL i NCS. Používáme jednoduchá nebo izolační dvojskla. Pro zvýšení hlukové izolace nebo bezpečnosti osazujeme skla typu CONNEX. Pokud je křídlo rozděleno na několik tabulí, použijeme skutečné rozdělení plochy dřevěnými profily, bez meziskelních nebo nalepovacích příček.

 

Těsnění

Jednotlivé prvky okna na sebe navazují, všechny dosedací plochy jsou přesné. Díky kvalitním nenapojovaným dřevěným hranolům jsou okna pevná a ani po delší době se nekroutí. Těsnění je vkládáno do falce rámu okna.

 

Povrchová úprava

Okna mohou být opatřena tradičním ručním lakýrnickým způsobem nebo stříkána pomocí moderních technologií. Používají se barvy od tradičních prověřených výrobců. Každá z variant má své výhody. Ručně lakovaná okna lze kdykoliv dobře opravovat a při pravidelné údržbě se stávají téměř nesmrtelná. Stříkaná okna mají rovnoměrnější plochy a modernější vzhled .

 

Panty, kování

Dřevěná okna mohou být vybavena tradičními panty obdobně jako klasická špaletová okna. U moderních objektů používáme celoobvodové kování, které umožňuje křídla otevírat i vyklápět. Celoobvodové kování vyžaduje narozdíl od tradičního vyšší frekvenci seřizování.

 

Kličky, vnější vybavení oken

Osadíme takové kličky, které nejlépe korespondují s architekturou budovy. U replik původních dřevěných oken, zejména pokud jsou k dispozici původní kličky, je repasujeme a osadíme zpět. Původní repasované kování je vždy ozdobou okna a podtrhuje jeho autenticitu.

Špaletové okno
Jednoducháé okno
bottom of page